Postopek reklamacije lahko izvede le kupec, ki je naveden na originalnem racunu. V primeru , da se je izdelek poskodoval med dostavo , se obrnite na dostavljalca posiljke Posto Slovenije oz. drugo kurirsko službo , ki opravlja svojo dejavnost v Sloveniji ali vasi državi in ki vam je blago dostavila. Reklamacija se izvede v roku 15 delovnih dni od datuma, ki je odtisnjen na racunu. Reklamacije sprejemamo na elektronski naslov frcomoto@gmail.com. 

V spletni trgovini je pri vsakem artiklu zabeleženo garancijsko obdobje (v kolikor podatek ni naveden, izdelek nima garancije), prav tako tudi na garancijskem kartoncku ali priloženem racunu. Garancija pricne veljati od dneva prejetja artikla in velja do izteka garancije. Za uveljavljanje garancije nedelujocega artikla je potrebno artikel vrniti v casu 

garancijskega roka s kopijo racuna ali stevilko narocila (lahko tudi ime narocnika , na katerega je bil racun izdan) ali garancijskim listom, v kolikor je bil priložen k artiklu. Na podlagi izdanega racuna imamo vpogled v narocilo, iz katerega so razvidni podatki izdelka in vasi osebni podatki. 

- Poleg je potrebno obvezno priložiti tudi izpolnjen obrazec za vracilo artikla. 

Garancija preneha veljati v primeru malomarnega ravnanja z izdelki , nepravilne uporabe , mehanske poskodbe , poskodovane embalaže ali okvar s prisotnostjo visje sile. Prav tako preneha veljati garancija v primeru, da se izdelek predela ali da izdelek vgradi nepooblascena oseba (v primeru vgradnje blaga pooblascene osebe naj se racun vgradnje glasi na kupca izdelka). 

V garancijo prav tako ne spadajo okvare , povzrocene pri transportu po izrocitvi , okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj , mehanske okvare , ki jih je povzrocil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe , okvare povzrocene zaradi visje sile , neustreznega ciscenja ali vzdrževanja.